Spółdzielnię Socjalną „Pod Jodłami” tworzy pięć młodych i aktywnych pań – mieszkanek gminy Bieliny. Cztery z nich są uczestniczkami projektu „Własna firma szansą na lepsze jutro” , realizowanego przez Gminę Bieliny w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki działanie 6.2. Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samo zatrudnienia na podstawie umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej II stopnia w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Głównymi powodami, dla których zdecydowałyśmy się na podjęcie takiej działalności jest chęć przełamania swojej sytuacji na rynku pracy, chęć pracy w grupie, wzajemne wspieranie się i uzupełnianie się,  rozwój osobisty, zdobywanie doświadczenia zawodowego, wykorzystanie posiadanych umiejętności, kwalifikacji i możliwość połączenia pracy ze swoimi pasjami i zainteresowaniami. Ponadto widzimy szanse rynkowe dla takiej działalności, a także dostrzegamy  w naszej gminie korzystne warunki do jej prowadzenia i rozwoju. 

Wszystkie nasze działania charakteryzują się nawiązaniem do dziedzictwa regionu. Nasze przedsięwzięcie wyróżnia się istotnym powiązaniem i komplentarnością z ofertą turystyczną i kulturalną Gminy Bieliny znacząco w ostatnim czasie dostrzeganą w skali całego kraju. Działalność Spółdzielni Socjalnej „Pod Jodłami” opiera się głównie na wykorzystaniu potencjału kulturalno-przyrodniczo-historycznego Gór Świętokrzyskich i Gminy Bieliny.

Specjalizujemy się w:

  • działalności cateringowej i gastronomicznej
  • produkcji i sprzedaży pamiątek
  • wykonywaniu prac porządkowych, usług sprzątania,
  • organizacji czasu wolnego dzieci i młodzieży oraz dorosłych (działalność rozrywkowa, edukacyjna)
  • działalności promocyjnej
  • edukacji regionalnej w zakresie prezentacji średniowiecznych warsztatów rzemieślniczych i rękodzieła