Nasza załoga

<strong>Agata Lewandowska</strong>
Agata LewandowskaPrezes Zarządu

Posiadam prawo jazdy. Dzięki uczestnictwu w projekcie „Nasze miejsca pracy w Osadzie Średniowiecznej” realizowanym przez Lokalną Grupę Działania – Wokół Łysej Góry w partnerstwie z Gminą Bieliny, po ukończeniu kursów przez dwa lata byłam zatrudniona w Centrum Tradycji i Turystyki Gór Świętokrzyskich jako rzemieślnik, szczególnie mocno interesuje mnie zielarstwo i tkactwo. Ukończyłam również kurs malowania na szkle. Zdobyte podczas tych warsztatów umiejętności wykorzystuję w prowadzeniu spółdzielni. Byłam jedną z inicjatorek powołania spółdzielni socjalnej, było to moje marzenie już od zakończenia udziału w projekcie „Nasze miejsca pracy w Osadzie Średniowiecznej”.

<strong>Elżbieta Sztorc</strong>
Elżbieta SztorcZastępca Prezesa Zarządu

Mam wykształcenie wyższe w kierunku inżynier produkcji. Skończyłam również studia licencjackie na kierunku zarządzanie i marketing. Od kilku lat mieszkam w gminie Bieliny, a pochodzę z gminy Pawłów. Przez kilka lat kierowałam tam pracą sklepu spożywczego. Przez kilka miesięcy zdobywałam doświadczenie zawodowe jako wolontariuszka Centrum Tradycji i Turystyki Gór Świętokrzyskich, koordynowałam również pracę Centrum Kształcenia na Odległość na Obszarach Wiejskich. Jestem osobą, która jako piąta dołączyła do uczestniczek projektu „Własna firma szansą na lepsze jutro” i utworzyła wspólnie z nimi Spółdzielnię Socjalną „Pod Jodłami”

 

<b>...</b>
...

w budowie…

<b>...</b>
...Referent ds. gospodarki towarowo materiałowej

w budowie ….

 

<strong>Monika Pawlik</strong>
Monika PawlikReferent ds.organizacji imprez gastronomicznych

Mam wykształcenie pomaturalne o profilu ekonomiczno-administracyjnym. Ukończyłam również kurs obsługi nowoczesnego sekretariatu, ABC skutecznego handlowca, fryzjerski z elementami wizażu. Posiadam prawo jazdy.

W sezonie turystycznym w roku 2012 pracowałam jako sprzedawca w punkcie małej gastronomii oraz w karczmie należących do Centrum Tradycji i Turystyki Gór Świętokrzyskich. Dzięki tej pracy zdobyłam umiejętność nawiązywania kontaktu z turystami, poznałam ich oczekiwania i potrzeby, wrażenia, opinie na temat oferty turystycznej Gór Świętokrzyskich.