Nasza załoga

<b>Paulina Milanowska-Sztorc</b>
Paulina Milanowska-SztorcPrezes Zarządu

Ratownik medyczny z uprawnieniami do wykonywania zawodu pierwszego stopnia (dyplom studiów pierwszego stopnia na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach, kierunek : ratownictwo medyczne, mgr ekonomii i organizacji ochrony zdrowia). W spółdzielni pracuje od 2016 roku.

<strong>Elżbieta Sztorc</strong>
Elżbieta SztorcZastępca Prezesa Zarządu

Ukończyła studia wyższe na Politechnice Świętokrzyskiej w kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji. Skończyłam również studia licencjackie na kierunku zarządzanie i marketing. Przez kilka lat pracowała jako kierownik sklepu samoobsługowego w Gminie Pawłów. Po przeniesieniu do gminy Bieliny zdobywała doświadczenie zawodowe jako wolontariuszka Centrum Tradycji i Turystyki Gór Świętokrzyskich. Jest osobą, która jako piąta dołączyła do uczestniczek projektu „Własna firma szansą na lepsze jutro” i utworzyła wspólnie z nimi Spółdzielnię Socjalną „Pod Jodłami”.

 

<b>Anna Langner</b>
Anna LangnerReferent ds.organizacji imprez gastronomicznych

Ukończyła wykształcenie wyższe na Uniwersytecie Humanistyczno przyrodniczym Jana Kochanowskiego w Kielcach o specjalności rachunkowość i ekonomika opodatkowania. W spółdzielni pracuje od grudnia 2017 roku.

<b>...</b>
...Referent ds. gospodarki towarowo materiałowej

w budowie ….

 

...
...