Zadanie publiczne pn. PIERWSZA POMOC - NA RATUNEK!
Zadanie publiczne pn. MAM WOLNĄ WOLĘ! - NIE PIJĘ, NIE PALĘ, NIE BIORĘ!

Zadanie publiczne pn. DBAJ O WŁASNE WYKSZTAŁCENIE NIE POPADNIJ W UZALEŻNIENIE!
Projekt 6.2